Магазин Aspirantura-Vip.Ru
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
 
Главная
На заказ
Готовые работы
Способы оплаты
Партнерство
Контакты
Поиск

 
 » Главная  » Социология  » Опитування, спостереження та аналіз документів у соціологічному дослідженні (Украина)
Вступ 3

1. Мета та призначення соціометричного тестування 4

2. Анкета та інтерв'ю в соціологічному дослідженні 5

3. Сутність соціологічного спостереження та його особливості 9

4. Поняття документів у соціології та їх класифікація. 11

5. Методи аналізу документів. Особливості контент-аналізу 14

6. Сутність основних методів обробки соціологічної інформації 18

Висновки 20

Література 21

Будь-яке конкретно-соціологічне дослідження за своєю організаційною структурою та характером дослідницьких завдань значною мірою відрізняється від традиційної теоретичної дослідницької діяльності. Включаючи елементи теоретичного знання, які необхідні для попереднього аналізу соціального об'єкта, що вивчається, та узагальнення отриманих результатів, емпіричне соціологічне дослідження потребує від соціолога відповідних умінь вирішувати багато організаційних проблем, а також передбачає професійне володіння специфічними дослідницькими навичками й процедурами отримання первинної соціологічної інформації. Особливого великого значення при цьому набуває вміння обирати та застосовувати методи збору первинної соціологічної інформації, а також її обробки і аналізу. Головними при цьому виступають методи опитування, соціометричного тестування, спостереження, аналізу документів, а також методи обробки отриманих результатів.

1. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. - М., ИНФРА-М-НОРМА, 1998. - 488 с.

2. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований: учебное пособие. - К., МАУП, 2000. - 304 с.

3. Городяненко В.Г., Гілюн О.В., Демічева А.В., Легеза С.В., Липовська Н.А. Соціологія. - К.: Видавничий центр "Академія", 2005. - 560 с.

4. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Методологія та технології соціологічних досліджень // Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. - К. : МАУП, 1999. - С. 309-340.

Примечаний нет.

 

Дисциплина: Социология