Магазин Aspirantura-Vip.Ru
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
 
Главная
На заказ
Готовые работы
Способы оплаты
Партнерство
Контакты
Поиск

 
 » Главная  » Религия  » Моральні цінності етичних уявлень у Древньому Китаї (Украина)
Вступ 3

1. Конфуцій і конфуціанство про людину. 4

2. Даосизм як протиставлення конфуціанству. 8

3. Моральні принципи буддизму 12

Висновки 15

Література 16

В науці прийнято відносити філософсько-етичні погляди, які зародилися на теренах стародавнього Китаю, до східного типу мислення. Причому це вірно не тільки для далеких історичних епох, але й стосовно наших часів. Говорячи про східний тип філософствування, мають на увазі, що вона не така, як наша - західна, європейська. Різниця розпочинається не тільки на світоглядному рівні, тобто в ході розмірковувань про природу та будову Всесвіту, а й на рівні людини - особливо стосовно її морально-етичних поглядів.

Дана робота присвячена висвітленню основ етичних поглядів Китаю, який пройшов значний за часом і змістом етап розвитку у стародавні часи, і через те, напевно, ця країна має найбільший та найтриваліший з усіх держав історичний шлях цивілізованого розвитку. Складність вивчення цієї теми обумовлена тим, що протягом свого існування у давні часи, Китаю неодноразово доводилося змінювати світоглядні та релігійні уявлення в масштабі усього суспільства. Конфуціанство, даосизм і буддизм є вченнями, які по черзі панували в суспільній свідомості китайського народу. Моральні принципи також зазнавали деяких змін, і через те, ці основні віровчення знаходилися в певному протистоянні між собою.

1. Башкалова В. А., Гарпушкин В. Е., Гафурова З. Р., Дорошенко М. М., Киреев Г. Н. Хрестоматия по истории философии: Учеб. пособие в 3 ч. - М., Владос, 1997. - Ч. 1: Древнеиндийская философия. Древнекитайская философия. Античная философия.. - 448с.

2. Васильев Л.С. История религий Востока: Учеб. пособие для вузов. - М., Университет, 1998. - 432с.

3. Горбаченко Т.Г., Лубський В.І., Нілова І.Д. Релігія і культура: Курс лекцій. - К., КДІК, 1996. - 236с.

4. История Востока: В 6. т. - М., Восточная литература. - T. 1: Восток в древности. - 688с.

5. История Китая с древнейших времен до наших дней. - М., Просвещение, 1974. - 657 с.

6. Кимелев Ю.А. Философия религии. - М., Nota Bene, 1998. - 424 с.

7. Китайська цивілізація: традиції та сучасність / НАН України; Інститут сходознавства ім. А.Кримського; Українська асоціація китаєзнавців. - К., 2005. - 112с.

8. Людство і віра / Г.В. Щокін (авт.-уклад.). - К., МАУП, 2002. - Т. 2: Всесвітня історія народів і релігій. - 640с.

9. Малахов Віктор Аронович. Етика. Курс лекцій. - К., Либідь, 2006. - 384с.

10. Мовчан В.С. Етика: Навч. посіб. - К., Знання, 2007. - 484с.

11. Релігієзнавчий словник / НАН України; Інститут філософії. Відділення релігієзнавства. - К., Четверта хвиля, 1996. - 392с.

Примечаний нет.

 

Дисциплина: Религия