Магазин Aspirantura-Vip.Ru
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
 
Главная
На заказ
Готовые работы
Способы оплаты
Партнерство
Контакты
Поиск

 
 » Главная  » Психология  » ПРОГРАМА ПСИХОКОРЕКЦІЇ (Украина)
ВСТУП 3

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ПОВЕДІНКИ І СПІЛКУВАННЯ 5

2. ЗМІСТ ЗАНЯТЬ 6

3. ЕТАПИ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ 9

3.1. Докорекційно-психодіагностичний (підготовчий) етап 9

3.2. Настановний етап 9

3.3. Психокорекційний (основний) етап психокорекційної роботи 10

Розклад психокорекційних занять для працівників виробничої групи 10

Зміст психокорекційних вправ 11

3.4. Завершальний (оцінювальний) етап 19

ЛІТЕРАТУРА 20

Актуальність програми з корекції поведінки і спілкування обумовлена тими соціальними процесами, що тривають сьогодні в багатьох країнах світу, а також впливом науково-технічного прогресу на розвиток суспільства в цілому. Під впливом Інтернет-технологій змінюються способи спілкування, його зміст і форми. Сучасні дослідження соціальних психологів показують, що люди більше прагнуть до дистанційного спілкування - спілкування на відстані. Особливо популярним стає спілкування за допомогою Інтернет-мережі: в онлайн (чат, конференції) і навіть в оффлайн (блоги, форуми, електронна пошта) режимах. Крім того, продовжується зростати тенденція до впровадження в стиль життя людей та їх дозвілля телебачення. Музика та фільми, які раніш були доступні для перегляду і прослуховування в складі широких аудиторій, сьогодні все частіше становляться об'єктом використання в масштабах індивідуальної сфери. Все це призводить до дефіциту спілкування, відособленості людини від світу та від інших людей.

В таких умовах значно погіршуються комунікативні властивості індивіда, він втрачає практику ефективної взаємодії, руйнується культура спілкування, яка, можна сказати, на протязі останніх століть знаходилася на високому рівні. Люди, що зайняті особистими проблемами, не вміють налагодити безконфліктний контакт, правильно сприймати один одного, адекватно реагувати в різних ситуаціях спілкування. Особливо негативні наслідки таких процесів спостерігаються у виробничій сфері. Тут люди, в умовах жорстокого розподілу праці, залежать один від одного та змушені активно взаємодіяти для досягнення спільного кінцевого результату. Однак не рідкими стають випадки, коли в трудових колективах немає взаєморозуміння, часто вибухають конфліктні ситуації, котрі мають своєю підставою як соціально-економічні, так і особистісно-психологічні причини.

Не обійшли ці процеси й українське суспільство. Конфліктність та нетерпимість стали характерними ознаками виробничої сфери. Навіть в умовах достатньо добре організованої та високооплачуваної праці конфлікти є типовими явищами взаємодії працівників. Практика показує, що більшість таких конфліктів виникає через психологічне непорозуміння, відсутність у людей розвинених якостей перцепції, комунікації в ході спілкування.

В сучасній психокореційній практиці збільшується кількість різних занять і тренінгів для покращення комунікативних властивостей індивіда.

Метою психокорекційних програм спілкування є зміна усієї поведінки людини, яка дозволяє їй ефективно та продуктивно спілкуватися в усіх сферах своєї діяльності. В основі таких програм лежить проста логіка: люди, покращуючи в ході занять індивідуальні комунікативні властивості, в кінцевому підсумку повністю змінюють своє ставлення до себе та до інших осіб.

Завдання, які спрямовані на досягнення такої мети, можуть бути наступними:

" Покращення індивідуальних комунікативних і перцептивних властивостей.

" Покращення регуляції вольової сфери індивіда.

" Розширення та гуманізація мотиваційної сфери індивіда.

" Набуття вмінь діяти в складі групи, колективу.

" Зміна ставлень особистості до себе та до інших людей.

" Зміна способів реагування в конфліктній ситуації, зміна стереотипів поведінки.

Але, які б не стояли завдання, в цілому, всі психокорекційні програми сприяють налагодженню взаємодії людей, формують у них ефективні навички і вміння спілкуватися, надають їм знання про ефективний процес комунікації. Розвиваючи, наприклад, перцептивні властивості індивіда, в ході занять не можна не обійти його мотиваційну і вольову сферу, які також будуть підвернені позитивному впливу.

Орієнтуючись на такі положення була розроблена "Програма психокорекції поведінки і спілкування", основні тези якої викладені в даній роботі. Вона була застосована для вирішення завдань з покращення ситуації спілкування в конкретному виробничому конфліктному колективі.

1. Алиева М.А., Трошихина Е.Г. Тренинг развития жизненных целей: тренинг коммуникативных. навыков, тренинг развития эмпатии, коррекция социального поведения. - СПб., Речь 2001. - 215 с.

2. Графічні методики в психодіагностиці та психокорекції: Навч. посіб. / І.А. Слободянюк (упоряд.). - Вінниця : Континент-ПРИМ, 2000. - 28с.

3. Истратова О.Н. Практикум по психокоррекции: игры, упражнения, техники: развитие общей моторики и координации движений, коррекция эмоциональной сферы, трудностей поведения и характера, развитие мышления, воображения, памяти, формирование навыков общения, формирование личности, релаксационные игры и упражнения. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 349 с.

4. Мисюк Н.С. Структура и коррекция поведения человека. - Минск, Наука и техника, 1980. - 77 с.

5. Сенько Т.В. Психология взаимодействия: Диагностика и коррекция личностного поведения. Учеб. пособие. - Минск : Карандашев, 1998. - 271 с.

6. Тополов Є.В. Профілактика та корекція агресивної поведінки менеджерів // Проблеми загальної та педагогічної психології. - К., 2005. - Т.7, вип.6. - С.356-362.

7. Федорчук В.М. Соціально-психологічний тренінг "Розвиток комунікативної компетентності викладача". - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2003. - 240с.

8. Фурманов И.А. Агрессия и насилие. Диагностика, профилактика и коррекция. - СПб. : Речь, 2007. - 479с.

9. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція: Навч. посібник. - Рівне : ЦНТІ, 2001. - 111с.

10. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. - М. : Владос, 1998. - 512с.

11. Шмаров С., Безбородова Н. От игры к самовоспитанию: Сборник игр-коррекций. - М., Прагма, 1995. - 198с.

Примечаний нет.

 

Дисциплина: Психология