Магазин Aspirantura-Vip.Ru
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
 
Главная
На заказ
Готовые работы
Способы оплаты
Партнерство
Контакты
Поиск

 
 » Главная  » Политология  » Соціальна політика: сутність, види та вплив на розвиток суспільства (Украина)
ВСТУП 3

1. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 4

2. ВИДИ І НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 7

3. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА 12

ВИСНОВКИ 15

Список використаної літератури 16

Соціологічна наука досліджує практично усі області життєдіяльності людини, намагаючись на основі отриманих даних виявити нові закономірності розвитку суспільства як об'єктивного явища дійсності. З цією метою вона піддає соціологічному аналізу життєдіяльність людини в таких областях як культура, економіка, освіта та ін. Не стала виключенням і політика. Об'єктом соціології політики є політичне життя у суспільстві в усьому розмаїтті його проявів. У цьому плані особливий інтерес викликає соціальна політика як її складова частина. Такий інтерес викликаний головним чином тим, що соціальна політика спрямована на керування суспільством, прагненням її направити розвиток соціуму в певне річище. У цьому плані перед дослідниками постають дві співзалежних проблеми. З одного боку, вони намагаються виявити нові об'єктивні закони розвитку суспільства, з іншого - виявити закономірності в управлінні людиною цим суспільством. Соціальна політика розглядається ними як знаряддя реалізації такого розвитку, причому в умовах, коли теоретично до кінця ще не розв'язані усі таємниці суспільного життя.

Дана робота присвячена дослідженню різних аспектів соціальної політики, аналізу її ролі в суспільстві, виявленню закономірностей взаємозв'язку між проведенням певної соціальної політики і розвитку соціуму в цілому.

1. Бурджалов Ф.Э., Гришин И.В., Сванвдзе З.Я., Соболева И.В. Типы социальной политики // Общество и экономика. - 1997. - № 1-2. - С. 30-36.

2. Ганслі Т.М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. - К. : Основи, 1996. - 237с.

3. Гансова Е.А. Сучасна соціальна та гуманітарна політика в контексті соціологічної науки: Навч. посіб. - О. : Вид-во ОФ УАДУ, 2000. - 64с.

4. Григорьева Н.А. Социальная политика: основные понятия //Журнал исследований социальной политики. - 2003. - №1. - С.40.

5. Семигіна Т.В. Порівняльна соціальна політика: Навч. посібник. - К. : МАУП, 2005. - 276с.

6. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. -К. : МАУП, 2002. - 200с.

7. Шевчук П.І. Соціальна політика: Навч. посіб. - Л. : Світ, 2005. - 400с.

Примечаний нет.

 

Дисциплина: Политология