Магазин Aspirantura-Vip.Ru
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
 
Главная
На заказ
Готовые работы
Способы оплаты
Партнерство
Контакты
Поиск

 
 » Главная  » Конфликтология  » Вирішення конфліктів та їх попередження (Украина)
ВСТУП 3

1. ТАКТИКИ РОЗВ'ЯЗАННЯ КОНФЛІКТУ 4

2. СТИЛІ ВИХОДУ ІЗ КОНФЛІКТУ 6

3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ 11

ВИСНОВКИ 13

АНОТАЦІЯ СТАТТІ "ЧТО МЫ ЕЙ СДЕЛАЛИ?" 14

Текст статті "Что мы ей сделали?" 15

Список використаної літератури 19

Конфлікти є невід'ємною частиною нашого життя. Безконфліктне існування людей, на думку науковців, неможливе. Якщо кому-небудь вдається не допустити зовнішнього прояву конфлікту, то тим самим він спричиняє загострення власних внутрішньоособистісних протиріч, дії яких, як правило, є більш руйнівними для особистості людини.

Відповідно до класифікації конфліктів, вони бувають міжгруповими, міжособистісними і внутрішньоособистісними. В даній роботі розглянуті міжособистісні конфлікти, вирішення яких є найбільш актуальними в таких сферах людської діяльності як виробництво, освіта, виховання, спілкування.

Конфлікти досліджуються різними науками галузі гуманітарних знань. Особлива роль при цьому відводиться конфліктології. Вона призначена для вивчення різного роду конфліктів, які виникають в суспільстві і окремих його структурах між індивідами. Конфліктологія намагається синтезувати знання різних наук - соціології, політології, права, психології - з метою вивчення конфліктів і набуття контролю над ними. В даній роботі розглянуті деякі питання "техніки" подолання конфліктів, управління ними та їх практичне розв'язання.

1. Бондарчук О.І., Коломінський Н.Л., Пірен М.І. Конфліктологія. - К.: Міленіум, 2004. - 32с.

2. Васильєв Г.Ю., Герасіна Л.М., Осіпова Н.П., Панов М.І., Розенфельд Ю.М. Конфліктологія. - Харків: Право, 2006. - 256с.

3. Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М. Конфліктологія: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2007. - 315с.

4. Лейси Х. Как разрешить конфликт на рабочем месте: Пер. с англ. - М.: НІРРО, 2004. - 192с.

5. Ликсон Ч. Конфликт: Семь шагов к миру. - СПб.: Питер Паблишинг, 1997. - 160с.

6. Рубин Дж., Пруйт Д., Сунг Хе Ким. Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. - 352с.

7. Скотт Д.Г. Конфликты: Пути их преодоления. - К.: Внешторгиздат, 1991.- 190c.

8. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.) - Минск: Харвест, 1997. - 800с.

9. Чекаленко Л. Врегулювання конфліктів: питання теорії і практики // Персонал. - 2008. - № 3/4. - С.58-61.

Примечаний нет.

 

Дисциплина: Конфликтология