Магазин Aspirantura-Vip.Ru
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
 
Главная
На заказ
Готовые работы
Способы оплаты
Партнерство
Контакты
Поиск

 
 » Главная  » Психология  » Відповіді на питання: згуртованість, предмет соціальної психології, функції чуток (Украина)
1. Феномен групової згуртованості. Чинники згуртованості. Показники рівня згуртованості групи 3

2. Предмет сучасної соціальної психології 5

3. Функції чуток 7

Література 8

Згуртованість як поняття в соціальній психології не трактується достатньо чітко та конкретно. Аспекти згуртованості багатоманітні. Це і наявність в групі загальних відчуттів, настроїв і "віянь", і спільність оцінок і реакцій на дії ззовні або з боку окремих учасників, і готовність до ухвалення колективної відповідальності за ті або інші дії групи і т.д.

Словник надає наступне визначення феномену згуртованості: "Згуртованість як риса психології групи виражає степінь одностайності та спільної діяльності її членів, що є узагальненим показником її духовної спільності та єдності" .

Стан згуртованості має велику цінність як для групового розвитку, так і для кожної конкретної людини. Такий стан групи сприяє ефективній праці (в згуртованій групі люди краще працюють); робить групу більш стабільною та керованою. Згуртованість покращує психологічне здоров'я людей, котрі входять до групи: підвищує самооцінку, знижує тривожність, породжує у людини цінний для нього стан особистої захищеності.

Відповідно до праць А.В.Петровського, феномен групової згуртованості можна уявити собі через поняття "трьох шарів (страт) структури малої групи".

Перший рівень структури (зовнішній шар) - безпосередні позитивні емоційні міжособистісні взаємовідносини в групі, які визначають позитивні відношення одних членів групи до інших. Другий (внутрішній) - ціннісно-орієнтаційна єдність членів групи - відображає мотивацію членів групи при виявленні їх схильності до інших членів). Третій (ядро групової структури) - глибинний - відображає мотивацію члені групи по відношенню до спільної діяльності групи.

1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для вузов. - М., Аспект Пресс, 2000. - 375с.

2. Бодалёв А.А. Психология общения. - М., МПСИ, 2002. - 319с.

3. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания - К., Україна, 2002. - 222с.

4. Корнєв М.Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. - К., 1995. - 304с.

5. Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник. - М., АСТ, 2001. -688с.

6. Нємов Р.С. Психологія: загальні основи психології. Книга 1. - Рівне, Вертекс, 2002. - 576 с.

7. Обозов Н. Н., Щёкин Г. В. Психология работы с людьми: Советы руководителю. - К., МАУП, 2004. - 228 с.

8. Психологический словарь. - М., Педагогика Пресс,1996. - 298 с.

9. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). - Минск, Харвест, 1997. - 800с.

Примечаний нет.

 

Дисциплина: Психология