Магазин Aspirantura-Vip.Ru
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
 
Главная
На заказ
Готовые работы
Способы оплаты
Партнерство
Контакты
Поиск

 
 » Главная  » Психология  » Відповіді на питання з соціометрії і розуміючого спілкування (Украина)
1. Завдання методу соціометрії. Основні процедури соціометричного опитування та аналізу даних 3

2. Обставини та ситуації, в яких доцільно використовувати прийоми розуміючого спілкування 5

3. Основні завдання та правила розуміючого спілкування 7

Література 9

Соціометрія - метод, запропонований Дж. Морено (в 30-х рр. ХХ ст.), який дозволяє відображати кількісно та графічно структуру міжособистісних відношень в групі, виходячи з числа і характеру взаємних виборів її членів за певним соціометричним критерієм.

Він включає до себе: 1) соціометричне тестування; 2) статистичну обробку даних; 3) складання соціограми; 4) обчислення індексу групової згуртованості .

Завданнями методу соціометрії є:

" Вивчення поведінкового аспекту існування особистості в груп - тобто все те, в чому виявляється особистість як така: вчинки особи та їх оцінювання;

" Вивчення емоційного аспекту - все, що відноситься до різних станів особистості, позитивні та негативні емоції, задоволеність собою, роботою, навчанням,;

" Вивчення когнітивного аспекту - сприйняття, відчуття, пам'яті, уяви, а також сприйняття іншими людьми цих особливостей індивіда.

За допомогою методу соціометрії можна: 1) визначити структуру колективу та міжособистісні зв'язки та відношення, що існують у ньому; 2) виявити лідерів; 3) надати рекомендації з покращення соціально-психологічного клімату в групі.

В ході соціометричного опитування піддослідна особа повинна обрати з числа членів групи, до якої вони всі входять, двох-трьох найбільш прихильних їй людей та їх прізвища записати в соціометричній анкеті. Обрання членів групи відбувається шляхом відповідей на певні питання, які містить у собі ця анкета.

З боку дослідника процедура соціометричного опитування містить у собі ряд послідовних етапів: 1) підготовчий, 2) основний, 3) заключний.

1) На підготовчому етапі визначається проблема, обирається об'єкт дослідження, досліджуються існуючи соціально-демографічні характеристики колективу.

1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для вузов. - М., Аспект Пресс, 2000. - 375с.

2. Бодалёв А.А. Психология общения. - М., МПСИ, 2002. - 319с.

3. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания - К., Україна, 2002. - 222с.

4. Корнєв М.Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. - К., 1995. - 304с.

5. Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник. - М., АСТ, 2001. -688с.

6. Нємов Р.С. Психологія: загальні основи психології. Книга 1. - Рівне, Вертекс, 2002. - 576 с.

7. Обозов Н. Н., Щёкин Г. В. Психология работы с людьми: Советы руководителю. - К., МАУП, 2004. - 228 с.

8. Психологический словарь. - М., Педагогика Пресс,1996. - 298 с.

9. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). - Минск, Харвест, 1997. - 800с.

10. Сурмін Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологического исследования: Учеб. пособие. - К., МАУП, 2000. - 304 с.

Примечаний нет.

 

Дисциплина: Психология