Магазин Aspirantura-Vip.Ru
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
 
Главная
На заказ
Готовые работы
Способы оплаты
Партнерство
Контакты
Поиск

 
 » Главная  » Психология  » Гуманістичний напрям і його значення в розвитку сучасної психологічної допомоги (Украина)
Вступ 3

1. РОЗРОБКА ПОСТУЛАТІВ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В ПРАЦЯХ ЇЇ ГОЛОВНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ 4

2. ПОНЯТТЯ "САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ" І "САМОРЕАЛІЗАЦІЯ" ЯК ФАКТОРИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 9

Висновки 13

Література 14

Психологічне вивчення людини завжди наштовхувалося на значні ускладнення, які були викликані складністю предмета дослідження. В історії психології можна виокремити багато різних напрямів і поглядів на розуміння сутності людини, психологічних аспектів її діяльності та існування. В середині ХХ століття, нова на той час, гуманістична психологія в якості "третьої сили" протиставила себе біхевіоризму і фрейдизму, які робили головний акцент на залежності особистості від її минулого. Гуманістична психологія, навпаки, стверджувала націленість людини на майбутнє, можливість реалізації нею своїх потенцій незалежно від "тягаря минулого". Гуманістична психологія постала як напрям в психології, який визнає своїм головним предметом особистість як унікальну цілісну систему, що уявляє собою "відкриту можливість" самоактуалізації людини. Її положення повинні були відіграти важливої ролі в практиці навчання і виховання людини, в практиці надання їй психологічної допомоги.

1. Максименко С. Д., Зайчук В. О., Клименко В. В., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищих навч. закл. - К., Форум, 2000. - 543с.

2. Маслоу Абрахам. Мотивация и личность. - СПб., Питер, 2003. - 351с.

3. Маслоу Абрахам. Новые рубежи человеческой природы. - М., Смысл, 1999. - 425с.

4. Маслоу Абрахам. Психология бытия. - М., Рефл-бук, 1997. - 304с.

5. М'ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. - К., Вища школа, 2001. - 487с

6. Немов Р. С. Основы психологического консультирования: Учеб. для студ. вузов. - М., Владос, 1999. - 528с.

7. Нємов Р.С. Психологія. Книга 1. Загальні основи психології.- Рівне, Вертекс, 2002. - 576с.

8. Оллпорт Гордон В. Личность в психологии. - М., КСП, 1998. - 347с.

9. Психологія. / за ред. Ю.Л.Трофімова. - К., Либідь, 1999. -560с.

10. Роджерс Карл Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы. - М., Апрель Пресс, 1999. - 464с.

11. Роджерс Карл. О групповой психотерапии. - М., Гиль-Эстель, 1993. - 224с.

12. Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія. - К., 2000. - 192с.

13. Шапар В Б. Психологічний тлумачний словник. - Х., Прапор, 2004. - 640с.

14. Щекин Г.В. Основы психологических знань: Уч. пособ. - К., МАУП, 2001. - 196с.

Примечаний нет.

 

Дисциплина: Психология