Магазин Aspirantura-Vip.Ru
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
 
Главная
На заказ
Готовые работы
Способы оплаты
Партнерство
Контакты
Поиск

 
 » Главная  » Психология  » Географічне положення країн, специфіка природного середовища та їх вплив на формування соціально-психологічних особливостей населення країн світу (Украина)
Вступ 3

1. Проблема визначення природного середовища як фактора формування психологічних особливостей нації. 4

2. Вплив географічного середовища на духовне життя етносу. 7

3. Культурологічні аспекти формування психологічних особливостей народу країни через географічні фактори. 12

4. Природничо-філософський підхід до визначення детермінант психологічного розвитку етносу. 17

Висновки 22

Література 23

Соціальна психологія як і етнопсихологія об'єктом своїх досліджень визначає великі групи людей, які мають певні закономірності свого формування та розвитку, психологічні характеристики і властивості. Для визначення таких особливостей в межах даних наук розробляються такі поняття як "менталітет нації", "самосвідомість нації", "ідентифікація (самоідентифікація) етносу" та ін. Все це свідчить про те, що масові психологічні явища вчені намагаються систематизувати і аналізувати відповідно до подібних індивідуально-психологічних процесів. Народ, нація в даному випадку виступає як єдиний суб'єкт, як певний цілий організм, якому притаманні свої внутрішні риси. Головною задачею науковців є визначення детермінант, що здійснюють вплив на формування таких характеристик, а також окреслити психологічні характеристики, котрі відрізняють один народ від іншого. Одним із напрямків досліджень є аналіз впливу географічного положення країн, специфіка природного середовища, які потенційно можна вважати факторами, що визначають психологічні особливості, "душу народу" протягом всього історичного процесу становлення певного етнічного утворення. В даній роботі розглянуті деякі аспекти географічного підходу у формуванні етносвідомості, а також проаналізовані роботи в цій області провідних науковців різних країн: етнопсихологів, етнографів і філософів.

1. Бромлей Ю.В., Подольный Р.Г. Человечество - это народы. - М., Мысль, 1990. - 392с.

2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - М., ДИ-ДИК, 1994. - 638с.

3. Лісеєнко О.В. Менталітет: сутність та особливості регіональних проявів: Автореферат дисертації / Харківський державний універститет. - Х., 1998. - 17с.

4. Льовочкіна А.М. Етнопсихологія: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. - К., МАУП, 2002. - 144с.

5. Пивоев, В. М. Этнос и нация: проблемы идентификации / В. М. Пивоев. - Петрозаводск, Изд-во ПетрГУ, 2006. - 109 с.

6. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. - М., Аспект Пресс, 2003. - 368с.

7. Супруненко В.П. Народини. Витоки нації: символи, вірування, звичаї та побут українців. - Запоріжжя, Берегиня, 1993. - 136 с.

8. Чернявская Ю. В. Народная культура и национальные традиции. - Мінск, Харвест, 1998. - 172с.

Примечаний нет.

 

Дисциплина: Психология