Магазин Aspirantura-Vip.Ru
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
 
Главная
На заказ
Готовые работы
Способы оплаты
Партнерство
Контакты
Поиск

 
 » Главная  » Психология  » Генетико-психологічна теорія існування особистості С.Д.Максименко (Украина)
1. Коротка біографічна довідка про С. Д. Максименко. 3

2. Становлення генетико-психологічної теорії існування особистості. 4

3. Сутність генетико-психологічної теорії існування особистості. 7

Література 10

Максименко Сергій Дмитрович - відомий український психолог, заслужений діяч науки і техніки, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології АПН України, дійсний член АПН України, доктор психологічних наук, професор. Член Міжнародної ради психологів (США, 1991 р.), президент Товариства психологів України (1998 р.), засновник і декан першого в Україні медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (з 2000-2001 навч. р.), головний редактор "Наукових записок Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України", голова редакційної ради журналу "Практична психологія та соціальна робота" АПН України.

Нагороджений орденом "Знак пошани", медалями "За доблесну працю", "За заслуги" ІІІ ст., Почесними грамотами Міністерства освіти України.

Засновник української школи генетичної психології. Автор понад 430 наукових праць, серед яких - 10 підручників із загальної, експериментальної, вікової та педагогічної психології, співавтор першого в Україні підручника з педагогічної психології для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, автор 16 монографій з методологічних проблем розвиваючого навчання, проблем психології особистості, методологічної рефлексії проблем розвитку в психології, методів вікової та педагогічної психології, експериментально-генетичного методу. Це, зокрема, підручники "Основи загальної психології" і "Загальна психологія" (1999, 2000, 2001, 2002, 2004); навчальні посібники "Основи генетичної психології" (1998), "Психологія в соціальній і педагогічній практиці: методологія, методи, проблеми, процедури" (1998); монографії "Генетична психологія" (2000), "Розвиток психіки в онтогенезі" в 2-х томах (2002), "General Psychology" (2005), "Генезис существования личности" (2006).

1. Боришевський М., Чепелєва Н., Куценко Г., Тищенко С., Шатирко Л. Сергій Максименко: генетична психологія у проблемному контексті навчання, виховання і розвитку // Психологія і суспільство. - 2003. - № 1. - С. 4-12.

2. Боришевський М.Й., Чепелєва Н.В., Куценко Г.В., Тищенко С.П., Шатирко Л.О. Генетична психологія на вістрі проблем навчання, виховання і розвитку (До 60-річчя від дня народження С.Д.Максименка) // Актуальні проблеми сучасної української психології. - К., Нора-прінт, 2002. - Вип. 22. - С. 3-14.

3. Максименко С.Д. Генетическая психология (методологическая рефлексия проблем развития в психологии). - К., Ваклер, 2000. - 320с.

4. Максименко С.Д. Основи генетичної психології: Навч. посіб. - К., НПЦ Перспектива, 1998. - 216с.

5. Папуча М.В. Генетична психологія С.Д.Максименка // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред С.Д.Максименка. - К., 2001. - Т. ІІІ, ч. 8. - С. 14-21.

Примечаний нет.

 

Дисциплина: Психология