Магазин Aspirantura-Vip.Ru
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
 
Главная
На заказ
Готовые работы
Способы оплаты
Партнерство
Контакты
Поиск

 
 » Главная  » Русский язык  » Бел мова пераказ и сачыненне (Белоруссия)
1. Віды пераказаў. Методыка падрыхтоўкі і правядзення пераказаў 2

2. План-канспект урока, на якім праводзіцца падрыхтоўка да напісання сачынення 7

3.План-канспект урока камбінаванай будовы 10

Спіс літаратуры 18

1.Віды пераказаў. Методыка падрыхтоўкі і правядзення пераказаў

У сістэме развіцця звязнай мовы вучняў вялікая роля належыць пераказам (вусным і пісьмовым), якія фарміруюць і ўдасканальваюць звязнае маўленне школьнікаў. У працэсе падрыхтоўкі і правядзення пераказаў у вучняў выпрацоўваецца ўменне рабіць лагічны аналіз тэксту, вылучаць у ім галоўнае і другараднае, складаць план выказвання, дакладна перадаваць змест пачутага (прачытанага), звязна выказваць думкі, захоўваючы лексічныя і стылістычныя асаблівасці тэксту. Акрамя таго, такі від працы дазваляе развіваць арфаграфічную і пунктуацыйныю пісьменнасць.

Пераказ павінен узнаўляць паслядоўнасць зместу зыходнага тэксту, за выключэннем тых выпадкаў, калі ставіцца спецыяльная задача па перастаноўцы частак тэксту або праводзіцца пераказ з дадатковымі заданнямі.

1. Варановіч, З.Б. Методыка выкладання беларускай мовы: Вучэб. Дапам для філал. фак. ун-таў./З.Б.Варановіч. - Мн.: Універсітэцкае, - 1985. - 151 с.

2. Васюковіч, Л.С., Яленскі, М.Г. Методыка выкладання беларускай мовы ў сярэдняй школе: Практыкум: Вучэбны дапаможнік. /Л.С.Васюковіч, М.Г.Яленскі. - Мн.: Універсітэцкае, 1999. - 176 с.

3. Мосунова, Л.А. Сочинение: структурно-функциональный подход к обучению /Л.А.Мосунова// Русская словесность. - 2006. - №5. - С.23-26.

4. Настольная кніга настаўніка беларускай мовы і літаратуры: метадычныя рэкамендацыі і нарматыўныя патрабаванні / аўтар-склад. С.І. Цыбульская.- 2-е выд., перапрац. - Мн.: Сэр-Вит, 2009. - 288 с.

5. Урок літаратуры ў школе: Кн. для настаўніка /Пад рэд.: М.А. Лазарука, В.У. Івашына. - Мн., 1995. - 352 с.

Примечаний нет.

 

Дисциплина: Русский язык