Магазин Aspirantura-Vip.Ru
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
 
Главная
На заказ
Готовые работы
Способы оплаты
Партнерство
Контакты
Поиск

 
 » Главная  » Экология  » Антропогенна діяльність як найпотужніша геологічна сил (Украина)
Вступ 3

1. ВЕРНАДСЬКИЙ У ВИТОКІВ ЕКОЛОГІЇ 4

2. СУТНІСТЬ АНТРОПОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СВІТЛІ ВЧЕННЯ В.ВЕРНАДСЬКОГО 7

Висновки 13

Список використаної літератури 14

Антропогенну діяльність сьогодні пов'язують, в основному, зі шкідливістю, яку наносить людина своєю діяльністю внаслідок надмірного та необережного використання сучасних технологій. Безперечно, це вірно, і не слід багато доказів того, що екологія планети змінюється не в кращий бік: ми вже не наважуємося купатися в річках, пити з них воду; не гуляємо під дощиком як раніш, бо він, може, кислотний. Продовжують зникати рослинні та тваринні види, змінюватися ландшафти планети.

Мало, хто замислюється про те, що взаємозв'язок між живим та неживим є більш глибоким, ніж прямий вплив людини на природу та нанесення для неї шкоди. Думки щодо основ існування людини на планеті та її впливу на розвиток Землі ще на початку ХХ ст. проголосив в своїх роботах наш співвітчизник - Володимир Іванович Вернадський.

1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. - К., Либідь, 1995. - 368 с.

2. В. І. Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. - К., 2003. - 260с.

3. Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. - М., Наука, 1994. - 672 с.

4. Вернадский В.И. Труды по геохимии. - М., Наука, 1994. - 496 с.

5. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. - М., Айрис-пресс, 2003. - 575с.

6. Вернадський В.І. Про науковий світогляд / НАН України; Центр гуманітарної освіти. - К., 1996. - 56с.

7. Голубець М.А. Як захистити екологію від "неоекологів" // Вісник НАН України. - 2001. - № 7. - С. 63-65.

8. Межжерин В.А. Цивилизация и ноосфера. - К., 1996. - Кн. 1 : Причины взаимного отторжения. - 144с.

9. Некос В.Е. Основы общей экологии и ноосферологии. Ч. 2. - Харьков, Прапор, 2001. - 287 с.

10. Никитин Л.Н. Разум и ноосфера (интеллектуальные и иррациональные отношения человека к минералам). - Донецк, ДонДУЕТ, 2002. - 173с.

11. Суминова Т.Н. Ноосфера: Поиски гармонии. - М., Академический проект, 2005. - 446с.

12. Экологический энциклопедический словарь / А.С. Монин (ред.). - М., Ноосфера, 1999. - 931с.

Примечаний нет.

 

Дисциплина: Экология